ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРИЈЕМ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  ПРОФ. ДР МИЛОРАДА ЈЕРКАНА

Дана 09.05.2020.године, заинтересованим грађанима као и запосленима у установи, директор Дома здрвља Ниш, проф. др Милорад Јеркан, пружио је нову могућност да изнесу своје сугестије и личне проблеме и тиме исказао жељу за решавањем појединих социјално-економских проблема.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, мејла  info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља  Ниш.