ВАКЦИНАЦИЈОМ ДО КОЛЕКТИВНОГ ИМУНИТЕТА!!!

Пандемију можемо победити једино вакцинацијом.
На слици испод приказани су подаци ажурирани до 7 априла.