Услуге које се пружају у Служби за кућно лечење

Услуге лекара у служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање:

  1. Први лекарски преглед на терену
  2. Поновни лекарски преглед на терену
  3. Кратка посета лекара
  4. Спровођење имунизације
  5. Специјалистичко – консултативни прегледи на терену интернисте, физијатра, психијатра
  6. Први лекарски преглед деце на терену
  7. Поновни лекарски преглед деце на терену
  8. Први преглед -палијативно збрињавање
  9. Поновни преглед – палијативно збрињавање
  10. Посебни преглед одраслих ради допунске дијагностике и даљег лецења
  11. Посебни преглед одраслих ради допунске дијагностике – палијативно збрињавање
  12. Кратка посета – палијативно збрињавање
  13. Анализа лабораторијских налаза
  14. Збрињавање особе изложене насиљу
  15. Здравствена нега болесника – палијативно збрињавање
  16. Мерење крвног притиска

Услуге медицинских сестара – техничара у служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање:

  1. Обрада површне ране на терену
  2. Превијање на терену
  3. Давање инјекције интрамускуларне на терену
  4. Давање субкутане инјекција на терену
  5. Давање интравенске инјекције на терену
  6. Давање инфузија на терену
  7. Катетеризација бешике и промена катетера
  8. ЕКГ на терену
  9. Узимање крви из вене на терену
  10. Здравствена нега оболелих и непокретних и превенција и третман декубита
  11. Узимање бриса за бактериолошки преглед
  12. Индивидуално здравствено – васпитни рад
  13. Глукоза у капиларној крви – POCT методом

Услуге здравственог сарадника (социолога) у служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање

  1. Социјална анкета на терену
  2. Социотерапијска и индивидуална сеанса
  3. Сарадња са службама и стручњацима социјалне и здравствене и других институција на терену
  4. Социотерапијски третман у радној организацији, школи, породици
  5. Информативни интервју социјалног радника на терену
Nazad na vrh