УПОЗНАВАЊЕ СА НОВИНАМА У ЕЛЕКТРОНСКОМ КАРТОНУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИМУНИЗАЦИЈУ КОРИСНИКА

Руководство Дома здравља Ниш данас је одржало радни састанак са представницима Службе за здравствену заштиту одраслих, Службе за здравствену заштиту деце и школске деце и Одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике. Тема састанка била је упознавање запослених са новинама у вођењу електронског картона који се односи на имунизацију и пријаву нежељених реакција након имунизације.