СОЦИЈАЛНИ РАДНИК ОДРЖАО РАДИОНИЦУ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУА

Дана 11.12.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Значај ангажовања услуга геронто-домаћице“.
У данашњем времену у коме је све више самачких домаћинстава, помоћ у кући као отворени облик социјалне заштите је веома тражен.
Услуге геронто-домаћице користе старачка и самачка домаћинства чији су чланови болесна, тешко покретна или непокретна лица.
Геронто-домаћице су особе које старим и болесним особама помажу у чишћењу стана, куповини намирница, спремању хране, помажу при кретању, брину о набавци лекова …
Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.