СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА КОВИД-19 НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ         

По одлуци Кризног штаба Србије, Дом здравља Ниш је од 01.06.2020. године почео са серолошким тестирањем на лични захтев на присуство антитела на SARS- CoV-2 вирус,  за које владе велико интересовање.  До данас је 54 наших суграђана урадило тест на лични захтев.   Осим на лични захтев, грађани могу да ураде тест и о трошку државе по следећим индикацијама:

  1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице)
  2. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентски домовима итд) након процене надлежне епидемиолошке службе.

* Особе запослене у здравственим установама (медицинске, стоматолошке и фармацеутске установе) које не испуњавају индикације за  тестирање  RT-PCR методом, а код их је епидемиолошким испитивањем процењено да припадају вулнерабилној кохорти чији скрининг на присусутво COVID-19 пружа значајан допринос у контроли ширења инфекције. Могу да ураде тест у институту/заводу за јавно здравље или болници.

У Дому здравља Ниш серолошко тестирање на корона вирус ради се  у периоду од 07:00 до 11:00 часова у просторијама Службе за лабораторијску дијагностику у подруму централног објекта,од 11:00-20:00 часова на првом спрату Дома здравља Ниш, у задњем боксу Службе за лабораторијску дојагностику и од 07:00-12:30 часова суботом и недељом. Капацитет лабораторије је 800 тестова дневно.

За овај тест узима се крв из вене, није потребна претходна припрема и грађани крв могу да дају у било које доба дана. Резултат је познат и  издаје се  за 1 сат.

Грађани са собом морају да донесу признаницу као доказ да су извршили уплату од 1.200,00 динара на жиро рачун број 840-17750-34  Републичког фонда за здравствено осигурање.

Помоћник директора Дома здравља Ниш Данијела Нешић у изјави за  интернет портал „Deutsche Welle“ i „TV B92“ говорила је о одлуци Кризног штаба Србије и почетку серолошког тестирања.