ИНФРОРМАЦИЈЕ О ТЕСТРАЊУ НА KОВИД 19 БРЗИМ ТЕСТОМ ДЕТЕКЦИЈЕ АНТИТЕЛА IgG и IgM О ТРОШКУ ДРЖАВЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

 

У Дому здравља Ниш серолошко тестирање о трошку државе на присуство антитела на SARS- CoV-2 вирус могу да ураде:
1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице)
2. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентски домовима итд) након процене надлежне епидемиолошке службе и то:

– у просторијама Службе за лабораторијску дијагностику у подруму централног објекта у периоду од 07:00 до 11:00 часова.

– на првом спрату централног објекта у задњем боксу Службе за лабораторијску дијагностику од 11:00 до 20:00 часова, а суботом и недељом у истом простору од 07:00 до 12:30 часова.

Резултат теста биће познат за 1 сат. Информацију о подизању резултата пацијент ће добити приликом узимања узорка крви, а тумачење резултата теста и упутство за даље поступање добиће од свог изабраног лекара.
• Особе запослене у здравственим установама (медицинске, стоматолошке и фармацеутске установе) које не испуњавају индикације за тестирање RT-PCR методом, а код их је епидемиолошким испитивањем процењено да припадају вулнерабилној кохорти чији скрининг на присусутво COVID-19 пружа значајан допринос у контроли ширења инфекције. Могу да ураде тест у институту/заводу за јавно здравље или болници.