СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА КОВИД-19 НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

    По одлуци Кризног штаба Србије, Дом здравља Ниш је од 01.06.2020. године почео са серолошким тестирањем на лични захтев на присуство антитела на SARS- CoV-2 Осим на лични захтев, грађани могу да ураде тест и о трошку државе по следећим индикацијама:

У Дому здравља Ниш серолошко тестирање на корона вирус ради се  у периоду од 07:00 до 11:00 часова у просторијама Службе за лабораторијску дијагностику у подруму централног објекта,од 11:00-20:00 часова на првом спрату Дома здравља Ниш, у задњем боксу Службе за лабораторијску дојагностику и од 07:00-12:30 часова суботом и недељом. Капацитет лабораторије је 800 тестова дневно.

За овај тест узима се крв из вене, није потребна претходна припрема и грађани крв могу да дају у било које доба дана. Резултат је познат и  издаје се  за 1 сат.

Цена теста је 1.200,00 динара, а уплате је могуће извршити на исти текући рачун на који се уплаћује и тестирање на лични захтев за RT-PCR тестирање, а грађани су у обавези да са собом на тестирање понесу уплатницу као доказ о извршеној уплати.

Текући рачун је 840-17750-34 док се у пољу позива на број уписује јединствени матични број грађанина који се тестира.

Тестирање је могуће и за стране држављане. Уплата се врши на исти текући рачун 840-17750-34, а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се број пасоша или број иностраног осигурања.

Такође, горе наведени рачун је и за уплату правних лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица. НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА СА ЊИХОВИМ ЈМБГ.

Пример уплатница дат је испод.