ТЕСТИРАЊЕ РСR МЕТОДОМ ( БРИС ГРЛА И НОСА) НА КОВИД 19 НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

По одлуци Кризног штаба Србије у Дому здравља Ниш ради се  PCR  (брис грла и носа) тестирање  на COVID-19 на лични захтев.

  1. Тест RT-PCR методом грађани могу да ураде:
  • у просторијама Службе за лабораторијску дијагностику у подруму централног објекта у периоду од 11:00 до 14:00 часова

За тест RT-PCR методом грађани са собом морају да донесу признаницу као доказ да су извршили уплату од 6.000,00 динара.

Текући рачун је 840-17750-34 док се у пољу позива на број уписује јединствени матични број грађанина који се тестира.

Тестирање је могуће и за стране држављане. Уплата се врши на исти текући рачун 840-17750-34, а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се број пасоша или број иностраног осигурања.

Такође, горе наведени рачун је и за уплату правних лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица. НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА СА ЊИХОВИМ ЈМБГ

Резултати тестирања подижу се након телефонског обавештења на инфопулту Дома здравља Ниш.

Тумачење резултата теста  и упутство за даље поступање пацијент ће  добити од свог изабраног лекара.

 

Тестирање  на COVID-19 на лични захтев  (серолошко  или RT-PCR) укључује следеће групе:

  1. Држављани Републике Србије који напуштају територију Републике Србије, а не испуњавају бар једну од наведених индикација за тестирање о трошку државе. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
  2. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
  3. Групни захтеви лица запослених у правном субјекту (серолошки тест и/или RT-PCR) уз претходну најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узорке
  4. Појединачни захтеви (серолошки тест и/или RT-PCR)