РЕЗУЛТАТИ РАДА MEСЕЦ ДАНА ОД ФОРМИРАЊА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЦИТОЛАБОРАТОРИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Дана 17.01.2020.године одржан је велики састанак Дома здравља Ниш са представницима свих 18 Домова здравља из четири припадајућа округа Нишавског, Пиротског, Топличког и Зајечарског у вези организованог Националног скрининга на рано откривање рака грлића материце где је договорена даља сарадња и званично започето са радом цитолабораторије.
Договор је да сваки округ има свој дан када доставља препарате.
Месец дана након формирања цитолабораторије укупно је прегледано 350 цитопрепарата који су послати из следећих домова здравља:

*ДЗ Ниш
*ДЗ Алексинац
*ДЗ Мерошина
*ДЗ Ражањ
*ДЗ Куршумлија
*ДЗ Житорађа
*ДЗ Бела Паланка
*ДЗ Димитровград

Очекује се и што раније укључивање и осталих Домова у здравља у Национални скрининг програм за рано откривање рака грлића материце.