Путокази на улазу у Дом здравља

Путокази на улазу у Дом здравља.

Црвена и зелена зона.

Браво за техничку службу.

Решили и цвеће да засаде!