ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 9-3/20 НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

  • /06.05.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /06.05.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /08.05.2020./ Додатно појашњење бр.1 можете преузети овде
  • /08.05.2020./ Измењена конкурсна документација можете преузети овде
  • /08.05.2020./ Обавештење о продужењу рока можете преузети овде
  • /12.05.2020./ Додатно појашњење бр.2 можете преузети овде
  • /29.05.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /23.06.2020./ Обавештењње из закључењу уговора уговора можете преузети овде