ПОЗИВ ДА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОМОВИШЕМО КАМПАЊУ „ТАТА, МАМА МИ СМО СА ВАМА“ УСМЕРЕНУ НА ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ЦЕНТАРА И ТИМОВА ЗА РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Министартсво здравља Републике Србије препознало је програм раних интервенција као један од кључних за даље унапређење и ширење мреже услуга породично орјантисаних раних интервенција који свој ослонац остварује у развојним саветовалиштима уз координацију и интеграцију подршке са предшколским и системом социјалне заштите.

Представници Дома здравља Ниш, запослени у Развојном саветовалишту подржали су и започели примену иновиране праксе рада са децом са развојним тешкоћама и њиховим породицама.

Зато је УНИЦЕФ покренуо кампању ’Тата, мама, ми смо са вама’ и позвао грађане и компаније да путем сајта Tata, mama, mi smo sa vama! | Donacije Unicef Srbija донирају средства како би се опремили центар у Нишу као и свих укупно предвиђених 36 центара за рану интервенцију у Србији, од Суботице до Врања и како бисмо пружали подршку свој деци и породицама у њиховом окружењу.

Планирано је да се прикупљеним средствима набави асистивна технологија као подршка за свакодневно функционисање и напредовање детета, рачунари и дигитална опрема за рад путем видео-позива, дидактички материјали, намештај прилагођен потребама деце и родитеља, транспортна средства како би се обављао рад на терену и стигло и до мањих места у округу.

Средства ће помоћи да се обезбеде обуке и оснаживање свих стручњака из тимова за ране интервенције из преосталих округа који још нису покривени.