ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА ЗА ОБЛАСТ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Поводом Акредитационих Стандарда за област стоматолошке здравствене заштите, дана 02.11.2016. године у Дому здравља Савски венац у Београду, одржана је  Конференција представљања Пилот пројекта Акредитација изабраних здравствених установа у којима су примењени Стандарди за област

Детаљније

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КРОЗ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

У четвртак 13.10.2016. године са почетком у 09:00 сати  у сали за састанке на шестом спрату Дома здравља Ниш, одржан је иницијални састанак представника Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, руководства Дома здравља Ниш и

Детаљније

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-А

У петак 12.02.2016. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а. Спољашњи оцењивачи у току посете обавили су: Разговор са руководством, координатором, представницима тимова Преглед

Детаљније

Извештај спољашњих оцењивача о другој редовној посети ДЗ Ниш

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe. Здрaвствeнa устaнoвa Дом здравља Ниш стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7

Детаљније

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене

Детаљније

РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

12.11.2013. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су били у Тиму за спољашње оцењивање. Посета је трајала од 10:00-18:00 сати и обухватила

Детаљније

Акредитацијски статус

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Ниш на период

Детаљније

Акредитација Дома здравља Ниш у 2008. години

Министарство Здравља Републике Србије је доделио у оквиру пројекта „Развој здравства Србије“ и „Развој политике Примарне здравствене заштите на балкану“ АКРЕДИТАЦИЈУ и то за службе: општа медицина, служба здравствене заштите жена, служба здравствене заштите деце,

Детаљније