Оглас за пријем у радни однос

Доктор медицине за обављање послова мртвозорца