Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 месеца због замене одсутних радника.

Оглас можете преузети овде