ОДРЖАН САСТАНАК ОДГОВОРНИХ РАДНИКА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И РУКОВОДСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Дана 08.02.2024. године у сали за састанке на шестом спрату, одржан је редован састанак руководства Дома здравља Ниш и одговорних радника Службе за здравствену заштиту одраслих, која је највећа и најбројнија служба у Дому здравља Ниш ( 294 запослена радника, различитих профила). Бави се унапређењем, очувањем здравља и лечењем одраслог становништва и има базично место у организацији Дома здравља Ниш.
Рад је организован у оквиру шест одељења: одељење „12. Фебруар“, одељење „Бубањ“, одељење „Ратко Павловић“, одељење „Душко Радовић“,одељење „Делиски Вис“, одељење „Централни објекат“ и „Центар за превенцију“ (централни објекат Дома здравља и 39 здравствених станица и амбуланти).
Тема састанка била су редовна организациона питања, извршење плана рада као и планови за наредну годину. Посебно је било речи о плановима за превентивне и систематске прегледе.