ОДРЖАН САСТАНАК ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ПОМОЋ ЖЕНАМА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА ПРЕДСТАВНИКА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

У Дому здравља Ниш одржан је састанак чланова Тима за помоћ женама са искуством насиља и представника Клиничког центра Ниш а поводом примене Протокола за помоћ женама са искуством насиља Министарства здравља. Представник Клиничког центра Ниш упознат је са процедурама које се примењују у Дому здравља Ниш, евидентирањем насиља и даљим поступањем са женама које су претрпеле насиље.
На састанку је постигнут договор око даље сарадње и заказан следећи састанак.