АКТИВНОСТИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Служба за здравствену заштиту одраслих- Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, у централном холу организовала је акцију посвећену превенцији хроничних незаразних болести.
Типичне активности које су укључене у програм превенције и промоције здравља јесу:
• Комуникација: подизање свести о здравом начину живота међу становништвом. Примери комуникационе стратегије укључују јавне сервисе, најаве, здравствене скупове посвећене становништву, масовне медијске кампање, штампу (дневна и недељна издања), као и друге публикације.
• Едукација: унапређење промене понашања акцијама које подижу ниво свести о здравом начину живота. Примери стратегије здравствене едукације укључују курсеве, тренинге и групе које пружају подршку у едукацији становништва.
• Законодавство: организације и јавне агенције које проводе законску регулативу у циљу јачања здравствене свести становништва, као што је забрана пушења на јавним местима, точења алкохола малолетницима и друге активности.
• Околина: Промена структуре или околине која ће утицати на побољшање квалитета свакодневног живота становништва, као што је измештање фабрика, отпадних вода и свега онога што ремети здраво животно окружење.