У САВЕТОВАЛИШТУ ЗА МЛАДЕ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НАМЕЊЕНА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „УЧИТЕЉ ТАСА“

У просторијама Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, на тему вршњачког насиља, правилних начина решавања конфликта и асертивности.
Ненасилна комуникација подразумева да не оцењујемо поступке и исказе других, већ пре да се посветимо ономе што осећамо и да изложимо наше жеље или потребе. Ненасилна комуникација подразумева став да смо и ми (као и друга страна) одговорни за своје поступке.
Које су предности ненасилног приступа у комуникацији? Уколико се с неким или нечим не слажемо, ми то мирно и јасно изложимо. Дакле, избегавамо свађе.Избегавамо и неспоразуме и чувамо и однос с другом особом и наше достојанство. Овај начин комуникације даје предност слушању и саосећању. Ми постајемо способни да ослушнемо друге и увидимо и њихове ставове, жеље и потребе. Обраћање пажње на другу страну је потребно за разрешење неспоразума.
Упознајемо и себе и друге и лакше долазимо до решења. Комуницирати ненасилно значи уважавати себе и друге и не испољавати бес.