НОВЕ ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА COVID-19 БРЗИМ ТЕСТОМ ДЕТЕКЦИЈЕ АНТИТЕЛА IgG и IgM О ТРОШКУ ДРЖАВЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

У складу са одлуком Кризног штаба од 05.06.2020. године усвојене су нове индикације, за обављање серолошког тестирања о трошку државе на присуство антитела на SARS-CoV-2 вирус у Дому здравља Ниш.
1. Особе које треба да се хоспитализују (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице). Тестирање се врши применом брзих имунохрмоатографских тестова. Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спровеоди тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним. Истовремено се издаје и упут од стране изабраног лекара за болничко лечење.

2. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту (бронхоскопија, гастроскопија, спирометрија…). Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова. Истовремено се издаје и упут од стране изабраног лекара за болничко лечење.

3. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентским домовима итд.) након процене надлежне епидемиолошке службе. Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова. Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спровеоди тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

Тестирање се врши у просторијама Службе за лабораторијску дијагностику у подруму централног објекта радним даном у периоду од 07 до 11 часова и на првом спрату централног објекта у задњем боксу Службе за лабораторијску дијагностику радним даном, у периоду од 11 до 20 часова, а суботом и недељом од 07 до 12:30 часова.

Резултати теста су познати након сат времена. Информације о подизању резултата пацијент ће добити приликом узимања узорка крви а тумачење резултата теста и упутство за даље поступање добиће од свог изабраног лекара.