ЈАВНА НАБАВКА БР. 9-8/20 НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА СЕРВИСИРАЊА АУТОМОБИЛА У СЕРВИСУ

  • /01.06.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /01.06.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /16.06.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /09.07.2020./ Обавештење о закљученом уговора можете преузети овде