ЈАВНА НАБАВКА БР. 8-1/20 САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА (мајсторски радови)

  • /25.02.2020./ Конкурсну документацију можете преузетиовде
  • /25.02.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /20.03.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /12.05.2020./ Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде