ЈАВНА НАБАВКА БР. 25/21 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја(незгоде)

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде