ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-9/20 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

  • /05.06.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /05.06.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /25.06.2020./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде