СВЕТСКИ ДАН ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ

Пети јун обележава се у време када већина земаља ради на превазилажењу проблема изазваних вирусом ЦОВИД-19 и његовим последицама на здравствени систем, превоз, производњу и широк распон услуга. На Светски дан животне средине, људи, организације, институције и компаније користе прилику да делују или појачају напоре да се цивилизација врати у хармонију с планетом.

Животна средина, човекова околина или околина представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност.

Овогодишњи Светски дан животне средине посвећен је биодиверзитету, уз слоган “Време је за природу”.

Циљ је подизање глобалне свести о значају животне средине и позива се на ангажованост и предузимање конкретних мера.

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Под заштитом животне средине се не подразумева само заштита живота и здравља људи већ и очување биљне вегетације и животињског света.