ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-8/20 НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА -2

  • /22.06.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /22.06.2020./ Позив за подношење понуда можете преузетиовде
  • /14.07.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /14.07.2020./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде
  • /27.07.2020./ Обавештење обустави поступка можете преузети овде
  • /14.08.2020./ Обавештење o закљученом уговору можете преузети овде