ДОМ ЗДРАВЉА НИШ У ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГА ПОРОДИЧНО ОРЈЕНТИСАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Дом здравља Ниш ће се прикључити Програму унапређења услуга породично орјентисаних раних интервенција за децу у оквиру Програма „ПРО-Локално Управљање за људе и природу“ уз подршку локалне самоуправе.

Министарство здравља и Уницеф Србија организовали су први консултативни састанак о будућој сарадњи у области развијања интерсекторских услуга раних интервенција за децу и породице. Састанак је одржан у Београду, 6.новембра од 11.00 до 15.00h.

Развој квалитетних и одрживих услуга за децу и њихове породице, које су доступне од најранијег детињства, захтева успостављање делотворне сарадње између система здравља, образовања и социјалне заштите, побољшање знања и вештина доносиоца одлука, стручних радника и практичара, јачање институционалних капацитета, али и лидерства у локалној управи за успостављање и унапређивање интегрисаних услуга. Ова ургентна потреба да се побољша пружање услуга за децу и породице, почевши од раних интервенција за децу са сметњама у развоју, а посебно ван већих градова, препозната је на националном нивоу.

Дом здравља Ниш ће се прикључити Програму унапређења услуга породично орјентисаних раних интервенција за децу. УНИЦЕФ Србија има прилику да у оквиру Програма „ПРО-Локално Управљање за људе и природу“ који заједнички спроводе агенције Уједињених нација у Србији – УНОПС, УНФПА, УНЕП и УНИЦЕФ, у сарадњи са Владом Србије обезбеди подршку одређеном броју локалних самоуправа у циљу унапређивања услуга за децу и породице.