Ценовници услуга које се пружају у Служби за кућно лечење

Ценовник Дома здравља Ниш за пружање здравствених услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем у погледу садржаја, обима и стандарда

 1. Лекарско уверење за суд -3.000,00
 2. Копија лекарских уверења -1.500,00
 3. Лекарско уверење на захтев државних органа -3.000,00
 4. Лекарско уверење за смештај у дом старих -2.500,00
 5. Лекарско уверење – остала -3.000,00
 6. Обрада за ИК -3.000,00
 7. Копија обраде за инвалидску комисију -1.500,00
 8. Фотокопија здравственог картона -200,00
 9. Издавање потврде на лични захтев -200,00
 10. Услуге геронто-домаћице по сату (чишћење, проветравање, одржавање хигијене просторије у којој борави корисник, као и одржавање хигијене) -250,00
 11. Услуге геронто-домаћице по сату (припрема веша за машинско прање, простирање опраног веша и пеглање) -250,00
 12. Услуге геронто-домаћице по сату (припрема јела, спремање и сервирање брзих оброка) -250,00
 13. Услуге геронто-домаћице по сату (доношење огрева, чишћење и ложење пећи у просторији у којој корисник борави) -280,00
 14. Услуге геронто-домаћице по сату (набавка намирница, лекова и плаћање рачуна корисника) -280,00
 15. Услуге геронто-домаћице по сату (помоћ приликом купања покретног корисника) -300,00
 16. Услуге геронто-домаћице по сату (одржавање личне хигијене, промена пелена, купање непокретног корисника, промена личног и постељног рубља) -300,00

Ценовник здравствених услуга Дома здравља Ниш за потребе неосигураних лица и на лични захтев лица

 1. Лекарско уверење за суд -3.000,00
 2. Копија лекарских уверења -1.500,00
 3. Лекарско уверење на захтев државних органа -3.000,00
 4. Лекарско уверење за смештај у дом старих -2.500,00
 5. Лекарско уверење – остала -3.000,00
 6. Обрада за ИК -3.000,00
 7. Копија обраде за инвалидску комисију -1.500,00
 8. Фотокопија здравственог картона -200,00
 9. Издавање потврде на лични захтев -200,00
 10. Кратка посета лекару -192,00
 11. Први лекарски преглед на терну -428,00
 12. Поновни лекарски преглед на терену -311,00
 13. Спровођење имунизације -199,00
 14. Обрада површне ране на терену -506,00
 15. Превијање на терену -388,00
 16. Давање инјекције – интрамускуларне на терену -245,00
 17. Давање инјекције – субкутане не на терену -245,00
 18. Давање инјекције – интравенске на терену -245,00
 19. Давање инфузија на терену -245,00
 20. Катетеризација бешике и промена катетера -388,00
 21. ЕКГ снимање на терену -243,00
 22. Узимање крви из вене на терену -51,00
 23. Глукоза у капиларној крви -130,00
 24. Здравствена нега оболелих и непокретних превенција и третман декубита -391,00
 25. Услуге геронто-домаћице по сату (чишћење, проветравање, одржавање хигијене просторије у којој борави корисник, као и одржавање хигијене) -250,00
 26. Услуге геронто-домаћице по сату (припрема веша за машинско прање, простирање опраног веша и пеглање) -250,00
 27. Услуге геронто-домаћице по сату (припрема јела, спремање и сервирање брзих оброка) -250,00
 28. Услуге геронто-домаћице по сату (доношење огрева, чишћење и ложење пећи у просторији у којој корисник борави) -280,00
 29. Услуге геронто-домаћице по сату (набавка намирница, лекова и плаћање рачуна корисника) -280,00
 30. Услуге геронто-домаћице по сату (помоћ приликом купања покретног корисника) -300,00
 31. Услуге геронто-домаћице по сату (одржавање личне хигијене, промена пелена, купање непокретног корисника, промена личног и постељног рубља) -300,00
Nazad na vrh