ЈАВНА НАБАВКА БР.7-8/19 НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

  • /22.07.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /22.07.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /08.08.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /09.09.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.