ЈАВНА НАБАВКА БР.7-10/19 НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

  • /01.08.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /01.08.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /13.08.2019./ Одлука о додели уговора понуда можете преузети овде.
  • /09.09.2019./ Обавештење о закљученом уговору понуда можете преузети овде.