ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-16/19-1 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА -1

  • /18.09.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /18.09.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /04.10.2019./ Додатно појашњење бр.1 можете преузети овде.
  • /04.10.2019./ Измењена конкурсна документација можете преузети овде.
  • /22.10.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /08.11.2019./ Обавештење о закључењу уговора уговора можете преузети овде.