ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-12/19 – ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА ЗА ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

  • /15.10.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /15.10.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /06.11.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /09.12.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.