„ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“ ОТЕЖАНО ПОКРЕТНЕ ИЛИ НЕПОКРЕТНЕ СУГРАЂАНЕ

Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш, свакодневно брине о свим популационим групама а посебно осетљивим. Викендом се организују превентивно промотивне активности намењене нашим суграђанима који су отежано покретни или непокретни.
Акција „Здравље за све“одржана је и ове суботе 29.10.2022.године са циљем интезивирања активности у делу превентивно промотивног рада са циљем приближавања и повећања доступности здравствене заштите осетљивим категоријама.