„УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАРИХ ЛИЦА“ – ОДРЖАНА АКЦИЈА

Социјалне раднице Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш у току данашње акције, заинтересованим суграђанима, пружале су савете о могућностима остваривања права из домена социјалне заштите. Циљ ових активности је обезбеђивање материјалне потпоре, смештај у центре социјалне заштите, превенција насиља у породици и указати на значај и улогу породице у збрињавању пацијената.