УЧИМО ДЕЦУ ДА ВОДЕ БРИГУ О СВОЈИМ ЗУБИМА

Ученицима основне школе „Лела Поповић“ у селу Миљковцу, Паљини, Велепољу, Палиграцу и Крављу одржана је едукација о значају хигијене уста и зуба уз демострацију технике прања зуба на медицинском моделу. Едукатори су били здравствени радници Одељења за стоматолошку здравствену заштиту деце Дома здравља Ниш. Овом приликом деци је подељен промотивни материјал са здравствено-васпитним садржајем.