СОЦИЈАЛНИ РАДНИК ОДРЖАО РАДИОНИЦУ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ

У просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш, одржана је радионица на тему „Надокнада за туђу негу и телесно оштећење“.

Право на новчану надокнаду за туђу негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољења основних животних потреба.
Право по закону имају само: непокретни, слепи, дементни, особе на дијализи…

Право на увећану туђу негу имају особе са 100% телесног оштећења по основу болести. Накнаду за телесно оштећење имају осигураници код којих су због повреде на раду или професионалног обољења дошло до губитка или битнијег оштећења појединих органа или делова тела.

Радионицу водила социолог Звездана Огњановић-Панић.