СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И МЕДИЦИНСКУ НЕГУ СА ПАЛИЈАТИВНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ ОБЕЛЕЖИЛА МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА НА ТЕРЕНУ

Служба за кућно лечење и медицинску негу са палијативним збрињавањем Дома здравља Ниш обележела је Међународни дан старијих особа 1. Октобар обиласком наших најстаријих суграђана и почела вакцинацију на терену.