САСТАНАК РУКОВОДСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СЛУЖБЕ ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ, КЛИНИКЕ ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИШ И ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Данас је одржан састанак руководства Дома здравља Ниш са представницима Службе за денталну медицину Дома здравља Ниш, Клинике за денталну медицину Ниш и Института за јавно здравље Ниш.
Тема састанка било је унапређење квалитета услуга у домену очувања денталног здравља становништва, добра сарадња између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји секундарни ниво здравствене заштите.
Институт за јавно здравље Ниш је дао своје предлоге и подршку за наставак сарадње између ове две еминентне здравствене установе.