РУКОВОДСТВО ДОМА ЗДРАВЉА НИШ НА САСТАНКУ СА СЛУЖБОМ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, МЕДИЦИНСКУ НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Редован годишњи састанак, када се ради сумирање резултата рада у текућој години и праве планови за наредну годину, данас је руководство Дома здравља Ниш одржало са Службом за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање. Поред великог оптерећења и озбиљне здравствене патологије пацијената, ова служба је испунила и пребацила план за ову годину.

Служба Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања бави се континуираном здравствено-социјалном заштитом пацијената.

Кућно лечење се обезбеђује оболелом у терминалној фази болести, непокретном, односно покретном уз помоћ другог лица.

Делатност службе је:

1. Геријатрија,

2. Палијативно збрињавање,

3. Наставак болничког лечења,

4. Нега

5. Помоћ у кући

6. Специјалистичко консултативни прегледи (интерниста, неуролог, психијатар и физијатар)

Трајни задатак службе је унапређење и усавршавање рада службе са циљем пружања што квалитетније услуге бројним корисницима.