РАДНО ВРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Централни објекат Дома здравља Ниш, улаз број 1 намењен је пацијентима ca респираторним тегобама и повишеном температуром.
Радно време Службе за здравствену заштиту одраслих, Службе за лабораторијску дијагностику, Службе за радиолошку дијагностику и Служба за здравствену заштиту деце и школске деце (улаз број 2, 3 и 4) у Централном објекту је од 07:00 до 22:00 часа, сваког радног дана и суботом и недељом.
Контакт телефони за Централни објекат за сва питања и информације су: Кол центар Дома здравља Ниш 0700/303-503 (на овом броју има 20 телефонских линија) и још четири телефонске линије 018/503-736, 018/503-737, 069/4-555 -218 и 069/4-555-168.

Радно време здравствене станице „Душко Радовић“ је од 07:00 до 18:00 часова сваког радног дана. Намењена је пацијентима који немају респираторне тегобе и повишену температуру.
Контакт телефони за здравствену станицу „Душко Радовић“ су: 018/511-698 и 069/4-555-265.
Радно време здравствене станице „12. фебруар“ је од 07:00 до 18:00 часова сваког радног дана. Намењена је пацијентима који немају респираторне тегобе и повишену температуру.
Контакт телефони за здравствену станицу „12. фебруар“ су: 018/246-844 и 069/4-555-260.

Радно време здравствене станице „Никола Тесла“ је од 07:00 до 18:00 часова сваког радног дана и суботом и недељом. Намењена пацијентима којима је неопходно ординирање инфузионе терапије а немају респираторне тегобе и повишену температуру.

Контакт телефони за здравствену станицу „Никола Тесла“ су: 018/540-047 и 069/4-555-269.

Радно време здравствене станице „Чаир“ је од 07:00 до 22:00 часа сваког радног дана и суботом и недељом. Hамењена је пацијентима са респираторним тегобама и повишеном температуром којима је неопходно ординирање инфузионе терапије.

Контакт телефони за здравствену станицу „Чаир“ су: 018/4-235-988 и 069/4-555-212
Служба за здравствену заштиту жена у здравственој станици, улица Немањина 48а. Радно време од понедељка до петка је од 07:00-18:00 часова, а суботом од 07:00-12:00 часова.
Радно време здравствене станице „Расадник“ у улици Старца Вујадина 1, је од понедељка до петка је од 07:00-18:00 часова а суботом од 07:00-12:30 часова. Koнтакт телефони 018/240199 и 018/595570. У здравственој станици ове суботе ради Одељење оториноларингологије и Одељење офталмологије, а од куће раде специјалиста дерматовенерологије, контакт телефон 063/8-181-987 и специјалиста психијатрије, контакт телефон 063/8-641-854 у периоду од 07:00-12:30 часова.
Радно време Одељења за интерну медицину у централном објекту Дома здравља Ниш (улаз бр. 5) је од понедељка до петка од 07:00-18:00 часова, а суботом и недељом од 07:00-12:30 часова.