ПСХОЛОЗИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ НА КОНГРЕСУ ДРУШТВА ЗА ДЕЧИЈУ И АДОЛЕСЦЕНТНУ ПСИХИЈАТРИЈУ И СРОДНЕ СТРУКЕ

Психолози запослени у Дому здравља Ниш, Јелена Петковић и Милена Петковић Миленовић представиле су досадашња искуства из праксе у процесу имплементирања програма “Тренинг вештина родитеља” у Србији на VI међународном Конгресу Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије.