ПРВИ ОКТОБАР 2020 – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење?
Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године.
 
Међународни дан старијих особа промовише Декаду здравог старења (2020–2030) и разговор јавноздравствених професионалаца о пет стратешких циљева Глобалне стратегије и Акционог плана за старење и здравље.
 
Циљеви Међународног дана старијих особа 2020:
 
1. Упознати стручну и општу јавност о стратешким циљевима Декаде активног старења.
2. Изградити платформу за иновације и промене, која ће омогућити повезивање људи и размену идеја.
3. Подржати земље у планирању и реализацији активности, на начин да ће свакој земљи стајати на располагању вештине и алати који ће омогућити креирање политике здравог старења.
4. Располагати квалитетнијим подацима о здравом старењу на глобалном нивоу.
5. Подизање свести о посебним здравственим потребама старијих особа, њиховом доприносу сопственом здрављу и функционисању друштава у којима живе.
6. Подизање свести о значају здравствених радника и сарадника у пружању здравствене заштите старијим особама, са посебним освртом на професију медицинских сестара.
7. Изнети предлоге за смањење неједнакости у здрављу старијих особа међу развијеним земљама и земљама у развоју.
8. Повећати разумевање утицаја пандемије COVID -19 на старије особе, здравствену политику и систем здравствене заштите.
 
Више информација можете пронаћи на https://www.un.org/en/observances/older-persons-day