Припема детета за полазак у школу

Под појмом припремљености или спремности детета за школу подразумева се довољна дететова развијеност на свим оним подручјима која су важна за савладавање свих захтева које поставља школа.