ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У БЕОГРАДУ 11.10.2019.ГОДИНЕ

Представници Дома здравља Ниш на Конференцији „Развој система раних интервенција у Србији-значај интерсекторског, трансдисциплинарног и на породицу усмереног приступа“
Ставови стручњака су неподељени у погледу значаја прве три, односно првих шест година живота у развоју деце и учењу. Налази бројних истраживања говоре о предностима што ранијег укључивања у програме раних интервенција деце изложене различитим ризицима, као и деце која већ испољавају кашњење и развојне сметње. Научно је доказано да се код више од 70% деце, захваљујући благовременом укључивању у програм раних интервенција, развој враћа у очекиване токове, док око 20% деце захтева дугорочну подршку.
На конференцији је посебан акценат стављен на пружање подршке кроз услуге ране интервенције засноване на рутинама, трансдисциплинарном тимском раду и на породицу усмереном приступу. Професионалци Дома здравља Ниш укључени су у континуирану обуку Модела РИ, обуке за примену инструмената и процедура за функционалну процену (полуструктурисани двосатни интервју са родитељима и васпитачима заснован на рутинама, проф. Меквилијама, затим Систем за процену, евалуацију и програмирање подршке развоју (АЕПС), а пружена им је супервизијска подршка од стране националних и интернационалних консултаната.
Као носилац овако конципиране ране интервенције у нашој средини препознат је дом здравља, односно педијатријска служба и развојно саветовалиште, јер досежу до највећег броја деце, већ од првих дана по рођењу.