Поремећај комуникације код деце типичног и атипичног развоја

Говорна и језичка развијеност се процењује у зависности од:
– узраста,
– речника детета,
– разумевања говора,
– фонемског слуха,
– чула слуха,
– артикулације,
– мењања променљивих речи,
– логичке садржине и повезаности говора,
– говорног темпа,
– интонације.