МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ ОСОБА БИЋЕ ОБЕЛЕЖЕН ПРИГОДНОМ АКЦИЈОМ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.

Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на старије жене и тема 2022. године је: „Отпорност и доприноси старијих жена”.

Служба за кучно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш овим поводом организује акцију 01.октобра 2022. године у периоду од 10:00 до 12:00 часова у централном холу установе.

Пандемија KОВИД-19 повећала је постојеће неједнакости, при чему су у последње три године посебно интензивни социјално-економски, еколошки, здравствени и климатски утицаји на животе старијих особа, а пре свега старијих жена које чине већину старијих особа.

Док старије жене настављају да значајно доприносе свом политичком, грађанском, економском, друштвеном и културном животу, њихови доприноси и искуства остају углавном невидљиви и занемарени, ограничени родном неравноправношћу која се нагомилава током живота. Укрштање дискриминације на основу старости и пола ствара нове и повећава постојеће неједнакости, укључујући негативне стереотипе који комбинују ејџизам и сексизам.

Текст преузет и адаптиран са сајта: batut.org.rs