ЈАВНА НАБАВКА БР. 12/22 – Лабораторијски потрошни материјал за апарат MICROS EMI CRP

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде