ЈАВНА НАБАВКА БР. 14/21 ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ Партијa 1 – Потрошни материјал за аутоматски хематолошки анализатор MICROS 60

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде