ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-2/20 НАБАВКА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА

  • /28.07.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /28.07.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /02.09.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /02.09.2020./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде
  • /15.09.2020./ Обоваштење о обустави поступка можете преузети овде
  • /30.09.2020./ Обоваштење о закључењу уговора можете преузети овде